• P1
  • P1
  • P1
  • P1
  • P1
  • P1
  • P1
  • P1
  • P1
P11 P11 P22 P33 P44 P55 P66 P77 P88

امام صادق (ع): در آنچه كه براي تامين سلامت هزينه مي شود اسراف نيست، زيرا اسراف در آن است كه مال تلف شود و زيان به بدن برسد.الفصول المهمه في اصول الائمه- حر عاملي ره

 

بخش همکاران و پزشکان
هفتم آبان 1394 لوسمي چيست؟
هفتم آبان 1394 علايم لوسمی که کمتر مي شناسيد
هفتم آبان 1394 سرطان خون چیست؟
هفتم آبان 1394 تست بررسی سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون ESR
هفتم آبان 1394 گروه خون و روش تشخیص آن
هفتم آبان 1394 آزمایش هموگلوبین الکتروفورز و تشخیص تالاسمی
.::.مدیریت بخش های آزمایشگاه.::..::.مدیریت بخش های آزمایشگاه.::.

    Copyright © 2014 |پیاده سازی شده توسط نسخه سیمرغ پورتال هوشمند آزمایشگاه طبی بنیان مجری و پشتیبان سیستم :شرکت فنی و مهندسی بنیان

s

آمارگیر وبلاگ